UMPLE, IUBITO, CU VIN VECHI POTIRUL
                

Umple, iubito, cu vin vechi potirul,
Fructul luminii, limpezit de muze,
Alintă apa dulce din havuze
Ce-a adormit cu trudă trandafirul.

Aşterne masa cu-n surās pe buze,
Aşează pāinea şi veghează mirul
Ademenind spre trupul blānd zefirul
Aromitor al zorilor lăuze.

Aprinde focul, nu-l lăsa să piară,
Aruncă lemne pe altar. Apoi
Miresme dulci ne vor zidi. Spre seară

Vom dezbrăca veşminte. Drepţi şi goi
Ne vom topi ca un palat de ceară
Īn flacăra dintru adānc de noi.


          Adrian Munteanu

            ( cu drag pentru voi)