Constantin Creţan
Din volumul "S.M.S.-uri"

Editura Pastel, 2008
Întunecare
 
Pleci şi se lasă
Întunericul
În toate oglinzile.
Visul visurilor

Dorm şi visez că
Dorm şi visez că dorm şi
Visez că dorm şi …
Lucrarea
 
Sculptez chipul zeiţei
Mângâind marmura,
Nu cioplind-o.
Prezent
 
Eu sunt prăpastia dintre
Cel ce-am fost
Şi cel ce nu voi fi.
 
Ca marea
 
Îmi sărută piciorul,
Apoi îmi şterge
Urma pasului.
 
Iubirile
 
Altă statuie de ghips
Pe-acelaşi piedestal
De marmură
Poezia
 
Cânt la un nai
Făcut din ţevile unor puşti
Încărcate.
Tratament
 
Redeschid rana
Fiindcă mai tare doare
Cicatricea.
Greşeala
 
Am ţâşnit
Ca un foc de artificii
La lumina zilei.
 
Lucrarea
 
Cu cărămizi
Smulse din pereţii casei
Înalţ cavoul.
Ars amandi
 
Orice privire
Luceşte a lacrimă
Abia zvântată.
Scris
 
Cuvintele-atârnă de lucruri
Cum frunzele de crengi
Toamna.
 
Jocul
 
Îmi urmez inima
Ca pe-o minge
Scăpată-n drum de-un copil.
Ţiitoare de urât
 
Ţine-mă de vorbă…
Ţine-mă de mână…
Ţine-mă-n viaţă…
Istoria
 
Primul animal
Domesticit de om
A fot un alt om.
 
Ars poetica
 
Caut cuvântul
Care să-ţi stârnească
Hohotul de viaţă.
Îmbrăţişarea
 
Oricât ne-am strânge,
Va rămâne o distanţă
De nestrivit.
 
Iluminare
 
Credeam că te-am pierdut,
Când de fapt eu
Mă pierdusem de tine.
 
Primăvară
 
În cimitirul ideilor
Crucile-nfrunzesc
Şi-nfloresc.
 
 
Noi
 
Două secunde consecutive
Ce cad
În ani diferiţi.