Cuprins

Celui mai cald
Capăt
Ritmul devenirii
Morminte în rate
Scurtă biografie