Corina Ungureanu – Kiss

Învăţăm să cântăm la pian – Metodă pentru începători şi avansaţi
Editura Muzicală


Coperta Nu sunt un muzician profesionist, aşa ca nu voi emite aprecieri la adresa lucrării. A făcut–o însă implicit Editura Muzicală, din moment ce a publicat–o. Se găseşte în librării. Ceea ce mi–a atras atenţia a fost patriotismul autoarei. Născută în Câmpina (judeţul Prahova), se mută odată cu familia la Braşov, unde îşi începe studiile muzicale, pe care le continuă la Bucureşti, a emigrat în Germania. Aici, are o importanta activitate pedagogică, scrie articole la diferite reviste de specialitate, participă la sesiuni de comunicări ştiinţifice, dar susţine şi recitaluri în cele mai importante ţări ale Europei şi chiar în Statele Unite ale Americii. Efectul era de aşteptat: numeroase premii, dintre care îl amintim pe cel de la Siegburg (Germania): premiul II pentru compoziţie.

Este deci un român plecat peste hotare, cu care putem să ne mândrim. Ceea ce este însă cu adevărat remarcabil este faptul că, spre deosebire de mulţi alţii, ea menţine legătura cu ţara în care s–a format şi, iată, publică la o editură românească, şi nu la una oarecare, ci chiar la Editura Muzicală. Bravo ei!

Cartea cuprinde două părţi. Prima este adresată începătorilor. Aici, se găseşte notaţia notelor pe portativ în cheia SOL şi cheia FA, valorile de note şi pauzele lor, precum şi scurte cântecele cu ritmica lui Jaques Dalcroze (1865–1950) – compozitor şi pedagog elveţian, care prin metoda sa dezvoltă memoria copiilor, automatismele mişcărilor, coordonarea mişcărilor, stimularea artistică şi muzicală. Partea a doua este adresată celor avansaţi, unde sunt prezentate şi câteva piese muzicale cunoscute şi iubite în întreaga lume, aranjate de autor.

Cristache Gheorghiu